ETR

bip

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r.,poz. 447 ze zm.) jednym z zadań własnych powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jest zapewnienie miejsc dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach działań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu krasnostawskiego jest prowadzona w formie ośmiu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjnego oraz rodzinnego i przedstawia się następująco:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Horyzont” ul. Mickiewicza 1/1
  placówka opiekuńczo -.wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 10 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu specjalistyczno – terapeutyczne.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 5 806,78.
  http://domdzieckakrasnystaw.pl/

 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Zaczarowany Ogród” ul. Mickiewicza 1/2
   placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 8 miejsc typu socjalizacyjnego i 6 miejsc typu interwencyjnego.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 6 082,25.
  http://domdzieckakrasnystaw.pl/

 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęczowa Arka” ul. Mickiewicza 1/3
  placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 10 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu specjalistyczno – terapeutyczne.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 5 771,06.
  http://domdzieckakrasnystaw.pl/

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przy Świerkach” przy ul. Piłsudskiego 17
  placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 11 wychowankom, w tym 7 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu interwencyjnego.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 6 343,36.
  http://domdzieckakrasnystaw.pl/

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5A/1
  placówka zapewnia opiekę 10 wychowankom w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.
  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 6 650,60.
  http://placowkazamkowa.pl/

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5A/2
  placówka zapewnia opiekę 14 wychowankom w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 6 615,44.
  http://placowkazamkowa.pl/

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Tuligłowach
  placówka opiekuńczo - wychowawcza  typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, zapewnia opiekę 14 wychowankom.
  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 5 957,83.
  http://www.tuliglowy.org/

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom im. Leonii Nastał" w Tuligłowach
  placówka opiekuńczo - wychowawcza  typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, zapewnia opiekę 14 wychowankom.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 5 957,83.
  http://www.tuliglowy.org/

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Placówka Rodzinna im. s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach
  placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, przeznaczona dla 8 wychowanków w różnym wieku w tym także dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz z dziećmi.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 6 084,83.

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Placówka Rodzinna im. św. Józefa w Tuligłowach
  placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, przeznaczona dla 8 wychowanków w różnym wieku w tym także dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz z dziećmi.

  Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2024 roku wynoszą 5 201,96.

 

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa