ETR

bip

Formy wsparcia

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W programie przewidziano udzielenie następującego wsparcia:

 

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu
 • Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

 

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne)
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie wymaga rozliczania)
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich / szkół doktorskich

 

WAŻNE:

Zarząd PFRON corocznie zatwierdza kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w danym roku. W związku z tym obszary oraz zadania realizowane w ramach programu mogą ulegać zmianie.

DOKUMENTY PROGRAMOWE:

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa