ETR

bip

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną Powiatu Krasnostawskiego, za pomocą której Zarząd Powiatu w Krasnymstawie wykonuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami.

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa