Aktywny Samorząd

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Informacje o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także:

  • na Portalu Profilu Zaufanego,
  • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ramach Modułu I

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków 31 sierpnia 2021 r.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ramach Modułu II

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

(https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2021 roku
TerminOpis

01.03.2021

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Realizacja: Cedrowa Grupa