ETR

bip

DPS w Żułowie

Towarszystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie - jest domem przeznaczonym dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie /niewidomych kobiet/.

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką, której organem założycielskim i prowadzącym jest Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2024 roku wynosi 4 995,40 zł.

Strona DPS w Żułowie

PCPR Krasnystaw

direction signsul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw

telefon ico82 576 72 97
82 576 71 06

sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa