ETR

bip

Polityki Prywatności i Cookies

Polityka prywatności i Cookies


Ochrona danych

Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie pcprkrasnystaw.pl. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Ochrona danych osobowych, osób odwiedzających naszą stronę, jest dla nas priorytetem.

Ważne jest dla nas, aby każdy użytkownik był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy, kiedy korzysta z naszej strony i usług on-line oraz o tym jak ich używamy.

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych do przetwarzania

Administratorem danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw. Dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Zapisujemy i zachowujemy adres IP twojego komputera w celu przesłania zawartości odwiedzanej przez ciebie strony internetowej na Twój komputer (np. teksty, zdjęcia i pliki do pobrania itp.), (Artykuł 6 ustęp 1 litera b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej - RODO). Przetwarzamy te dane, aby zidentyfikować i zapobiegać nadużyciom. Podstawą prawną w tym przypadku jest Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem przetwarza danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

O ile przetwarzamy dane w sposób opisany powyżej w celu zapewnienia funkcji naszej strony internetowej, jesteś zobowiązany umową do udostępnienia nam tych danych.

Transfer danych do podmiotów zależnych

Dostawca usług / procesor inny podmiot prawny przetwarzając dane musi postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez administratora danych a powierzane są na podstawie umowy powierzenia danych.

W tym kontekście korzystamy z usługodawców (zlokalizowanych w Unii Europejskiej), którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. obsługa poczty e-mail lub i usuwania awarii strony).

Ci usługodawcy / podmioty przetwarzające są związani procedurami. Biorąc to pod uwagę, podlegają one naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych. W szczególności są zobowiązani umową do traktowania danych z zachowaniem ścisłej poufności i nie mogą przetwarzać danych w celach innych niż uzgodnione.

Transfer danych do procesora danych odbywa się na podstawie Artykułu 28 ustęp 1 RODO. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych stronom trzecim ani w inny sposób udostępniać ich w celach komercyjnych.

Poza powyższym, przekażemy Twoje dane osobowe do organów ścigania i, jeśli to konieczne, do zainteresowanych stron trzecich bez twojej wyraźnej zgody, jeśli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do postępowania sądowego. Takie przeniesienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na nielegalne zachowanie lub nadużycie w zakresie obowiązujących w tej materii przepisów prawa. Przeniesienie danych może również nastąpić w przypadku, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani, do dostarczania informacji do określonych organów publicznych na ich żądanie, organ ścigania, organ ścigania przestępstw zagrożonych karą grzywny oraz organów finansowych.

Przekazanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zwalczaniu niewłaściwego użycia, ściganiu przestępstw oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy są nadrzędne wobec Twoich praw i interesów w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO.

Zamierzony transfer danych do państw trzecich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie nie przekazuje danych do państw trzecich. W przeciwnym razie ustalimy wymagane warunki prawne. W szczególności będziesz informowany o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przekazywanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieautoryzowanych stron. Dotyczy to również wszelkich zakupionych usług zewnętrznych. Weryfikujemy skuteczność naszych środków ochrony danych i ciągle je udoskonalamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Ciasteczka (Cookies)

Aby strona internetowa była przyjazna dla użytkownika i aby dostosować działanie naszej witryny do Twoich potrzeb, niektóre obszary naszej witryny mogą wykorzystywać pliki Cookies. Cookie to mały plik, który jest przechowywany lokalnie na Twoim komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Po ponownym odwiedzeniu witryny na tym samym urządzeniu plik Cookie wskazuje na przykład, że jesteś wielokrotnym gościem. Pliki Cookie pozwalają również analizować korzystanie ze strony internetowej. Nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą identyfikować użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym witryn dostawców usług analitycznych.

Pliki Cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Pliki Cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki Cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia, z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików Cookies. W celu usunięcia plików Cookies lub ich niezapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronach danej przeglądarki:

Nasza strona korzysta z następujących plików cookies:

  • zapamiętuje preferencje dotyczące wersji kontrastowej warstwy prezentacji strony,
  • zapamiętuje preferencje dotyczące plików Cookies,
  • zapamiętuje preferencje dotyczące wielkości czcionki warstwy prezentacji strony,
  • rozpoznaje użytkowników odwiedzających stronę internetową (anonimowo – nie gromadzi informacji o użytkowniku).

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Anonimowe śledzenie witryny

Aby lepiej dopasować tę stronę do potrzeb naszych klientów, analizujemy ilość interakcji naszych klientów z witryną. Ewentualnie informacje są wymieniane z naszą witryną przez komputer lub urządzenie podczas standardowego korzystania z Internetu. Następnie wykorzystujemy te informacje do analizy danych statystycznych, strony na pcprkrasnystaw.pl. odwiedzony przez Twoją przeglądarkę i Twój komputer. Ponownie używamy plików Cookies do tego celu. Używamy przechowywanych danych wyłącznie do celów statystycznych. W szczególności adres IP nie jest zapisywany w naszych bazach danych w celach statystycznych, nie będzie powiązany z żadnym indywidualnym użytkownikiem, dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

Standardowe czasy usuwania danych:

Prawodawstwo określiło wiele czasów przechowywania danych i zobowiązań z nimi związanymi. Pod koniec tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Dane, na które powyższe okresy i obowiązki przechowywania danych nie mają wpływu, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera innych przepisów dotyczących przechowywania danych, przechowujemy gromadzone przez nas dane tak długo, jak są one wymagane do powyższych celów, dla których zostały zgromadzone.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych:

Wszelkie dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Twoich danych osobowych będzie generalnie wykonywane tylko w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub wykorzystanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tych innych usługach i przekażemy wszystkie inne istotne informacje przed dalszym przetwarzaniem.

Identyfikacja i ściganie nadużyć

Przechowujemy wszelkie informacje dotyczące identyfikacji i ścigania nadużyć, w szczególności adresu IP. Podstawą prawną w tym przypadku jest Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w utrzymywaniu danych jest zapewnienie funkcjonowania naszej strony internetowej oraz walka z cyberatakami i podobnymi złośliwymi działaniami. W stosownych przypadkach możemy wykorzystywać anonimowe informacje, aby dopasować projekt naszej strony do potrzeb użytkownika.

Prawa osób, których przetwarzamy dane osobowe.

Prawo dostępu

Na żądanie masz prawo do uzyskania od nas informacji o danych osobowych dotyczących Ciebie i przetwarzanych przez nas w zakresie określonym w Artykule 15 RODO. Możesz wysłać swoją prośbę pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki (Artykuł 16 RODO). W tym celu prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do usunięcia

Jeżeli powody prawne określone w Artykule 17 RODO mają zastosowanie, masz prawo do natychmiastowego usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") danych osobowych dotyczących Ciebie. Te powody prawne obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone lub cofasz zgodę i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu. Aby potwierdzić powyższe prawa, prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli kryteria określone w Artykule 18 RODO są spełnione, masz prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z powyższym artykułem RODO. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich wykorzystania lub jeśli osoba, której dotyczą dane, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Artykułem 21 ustęp 1 RODO, dopóki nie jest jasne czy nasz uzasadniony interes jest nadrzędny w interesie osoby, której dane dotyczą. Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych w rozumieniu Artykułu 20 RODO. Oznacza to, że masz prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie, i masz prawo przekazywać te dane do innego kontrolera, takiego jak inna usługa, dostawca. Warunkiem wstępnym jest to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą środków automatycznych. Aby potwierdzić powyższe prawa, prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw w ramach Artykułu 21 RODO do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, który opiera się na Artykule. 6 ustęp 1 litera e lub f RODO, z przyczyn związanych z daną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które unieważniają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie nie ma na celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Aby potwierdzić powyższe prawa, proszę skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i przeprowadzonych przez nas jest niezgodne z prawem lub niedozwolone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z tym organem pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
faks: 22 531-03-01

Infolinia: 606-950-000
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor ochrony danych

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, a także przysługujących użytkownikom uprawnień, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Andrzejem Kostrzanowskim pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data wydania polityki prywatności: Krasnystaw, 14.02.2024.

PCPR Krasnystaw

direction signsul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw

telefon ico82 576 72 97
82 576 71 06

sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa