Aktualności

Bank Pomocy Społecznej w powiecie krasnostawskim to odpowiedź na pandemię koronawirusa i wzrastającą liczbę osób chorych na COVID-19. Wirus największe zagrożenie stanowi dla osób starszych i to właśnie z myślą o nich Starosta Krasnostawski uruchamia taką inicjatywę.

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania nr 2 pn. „Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

W związku z pojawiającymi się ekstremalnymi zdarzeniami atmosferycznymi w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Moduł jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed 16 rokiem życia.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

  1. Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:
    • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
    • bankowości elektronicznej (15 banków),
    • portalu emp@tia,
  2. Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,
  3. Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szanowni Państwo,

Szczepienia chronią nas przed śmiercią i ciężkim przebiegiem COVID-19.

Pamiętajmy, że COVID-19 jest w dalszym ciągu zagrożeniem dla nas wszystkich.

Każda następna fala to wiele zakażeń, zachorowań i osobistych tragedii bliskich nam osób.

W chwili obecnej jest możliwość zaszczepienia się bez ograniczeń w każdym miejscu. Skorzystajmy z tej możliwości myśląc nie tylko o nas samych, ale także o naszych bliskich.

Dbajmy wspólnie o zdrowie, które jest jedną z najcenniejszych wartości społecznych.

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

Andrzej Leńczuk

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Realizacja: Cedrowa Grupa