Aktualności

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący.

W PCPR w Krasnymstawie funkcjonuje Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Świadczy specjalistyczną pomoc psychologiczną, poradnictwo rodzinne, socjalne oraz prawne. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest udzielenie ofiarom przemocy całodobowego schronienia w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa serdecznie zapraszają na

Dożynki Powiatowe 2022 organizowane w dniu 28 sierpnia w Łopienniku Górnym a Amfiteatrze przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym

Powiat krasnostawski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.

Programy Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie są adresowane do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie na podstawie umowy podpisanej w dniu 17 czerwca 2022 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) realizuje wnioski w zakresie Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Pomoc dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia.

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Realizacja: Cedrowa Grupa